Актуално

ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ на 6 юни 2024 г.

Гр. Силистра, зала на община Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33 от 17:00 часа

от 17:00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за 2023 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на Асоциация на българските археолози (АБА)
 4. Представяне на електронното списание Be-JA.
 5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението събранието ще се проведе от 15 часа присъствено и дистанционно на същото място/интернет адрес и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Съгласно Устава на АБА, чл. 18. (3)

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Обявата е закачена на таблото за обяви в НАИМ и е публикувана на сайта на сдружението на 26 април 2024 г.

Председателя на УС на АБА: М. Христов

Архив

ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ на 01 юни 2023 г.

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

гр. София, ул. Съборна 2

от 14:00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за 2022 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на Асоциация на българските археолози (АБА)
 4. Представяне на електронното списание Be-JA.
 5. Разни.

Онлайн:

Time: Jun 1, 2023 14:00 Sofia

 Zoom meeting

Meeting ID: 815 7228 4361

Passcode: 155535

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението събранието ще се проведе от 15 часа присъствено и дистанционно на същото място/интернет адрес и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Съгласно Устава на АБА, чл. 18. (3)

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Обявата е закачена на таблото за обяви в НАИМ и е публикувана на сайта на сдружението на 15 април 2023 г.

Председателя на УС на АБА: М. Христов


ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ на 07 септември 2022 г.

от 14:00 часа при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода 2016-2021 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на Асоциация на българските археолози (АБА)
 4. Представяне на електронното списание Be-JA.
 5. Разни.

Предвид започващия археологически сезон се налага то да бъде онлайн. За тази цел Ви даваме и линк за провеждането му:

Topic: АБА годишно събрание

Time: Sep 7, 2022 14:00 Sofia

 Zoom meeting

Meeting ID: 811 3767 8304

Passcode: 330928

УС на АБА


ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ на 27 септемри 2021 г.

В НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ гр. София, ул. Съборна 2

от 15:00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода 2016-2021 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на Асоциация на българските археолози (АБА)
 4. Освобождаване на настоящия Управителен съвет и Контролен съвет, освобождаване на председателя и заместник-председателя на Управителния съвет; избор на нови управителни и контролни органи – Управителен съвет и Контролен съвет на АБА, избор на председател и заместник-председател на УС, и председател на КС.
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
 6. Представяне на електронното списание Be-JA.
 7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението събранието ще се проведе от 16 часа присъствено и дистанционно на същото място/интернет адрес и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Съгласно Устава на АБА, чл. 18. (3)

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ на 27 май 2021 г.

ПРИСЪСТВЕНО В: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ гр. София, ул. Съборна 2

И ДИСТАНЦИОННО ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА:

 Zoom meeting

Meeting ID: 839 9977 4798; Passcode: 005676

от 15:00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода 2016-2021 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на Асоциация на българските археолози (АБА)
 4. Освобождаване на настоящия Управителен съвет и Контролен съвет, освобождаване на председателя и заместник-председателя на Управителния съвет; избор на нови управителни и контролни органи – Управителен съвет и Контролен съвет на АБА, избор на председател и заместник-председател на УС, и председател на КС.
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
 6. Представяне на електронното списание Be-JA.
 7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава на сдружението събранието ще се проведе от 16 часа присъствено и дистанционно на същото място/интернет адрес и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Съгласно Устава на АБА, чл. 18. (3)

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


Промяна на обявеното ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА,

във връзка с обявеното с решение на НС извънредно положение и нарастващото разпространение на вируса COVID-19 за предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република България

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

НАСРОЧЕНОТО ЗА 18 МАРТ 2020 Г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

ЗА НОВА ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ на

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 18 март 2020 г.

В: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

гр. София, ул. Съборна 2, от 12:00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода 2016-2020 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на АБА
 4. Освобождаване на настоящия УС и КС, освобождаване на председателя и заместник-председателя на УС; избор на нови управителни и контролни органи – УС и КС на АБА, избор на председател и заместник-председател на УС, и председател на КС.
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
 6. Представяне на електронното списание Be-JA.
 7. Разни

Напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3) ,Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20 февруари 2019 г.

Публикувано на

Уважаеми колеги,

членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 20 февруари 2019 г.

В: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

гр. София, ул. Съборна 2 от 13.00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за 2018 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на АБА
 4. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА
 5. Представяне на електронното списание Be-JA.
 6. Разни.

Напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3), eдно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


ОБЩО СЪБРАНИЕ на 2 юни 2018 г.

Публикувано на

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 2 юни 2018 г.

В: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

гр. БУРГАС

от 14.00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода май 2017 – април 2018 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на АБА
 4. Избор на член на УС
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
 6. Представяне на електронното списание Be-JA.
 7. Разни.

Тъй като е известно, че част от колегите няма да имат възможност да дойдат в Бургас, напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3), eдно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


ОБЩО СЪБРАНИЕ на 30 май 2017 г.

Публикувано на

Уважаеми колеги,членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 30 май 2017 г.

В: ДОМ НА КУЛТУРАТА БОРИС ХРИСТОВ, УЛ. ГЛАДСТОН № 15, гр. ПЛОВДИВ

от 14.00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за периода май 2016 – април 2017 г.
 3. Доклад на Контролния съвет на АБА
 4. Избор на член и на председател на КС.
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
 6. Представяне на електронното списание Be-JA.
 7. Разни.

Тъй като е известно, че част от колегите няма да имат възможност да дойдат в Пловдив, напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3), eдно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


ОБЩО СЪБРАНИЕ на 22 април 2016 г.

Публикувано на

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава Асоциациата на българските археолози (АБА), Управителният съвет на АБА свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

На 22 април 2016 г.

В музей „ИСКРА“ - КАЗАНЛЪК

От 13.00 часа

при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
 2. Отчет на УС за периода 2012-2016 година.
 3. Доклад на КС на АБА.
 4. Освобождаване на настоящия УС и КС, освобождаване на Председателя и Зам.-Председателя; избор на нови управителни и контролни органи на АБА – УС, КС на АБА, избор на председател на УС, заместник-председател на УС, председател на КС.
 5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА; Представяне на електронното списание Be-JA.
 6. Разни.

Новини

АБА е с ново ръководство

Публикувано на

АБА има ново ръководство от април 2016 г., когато се проведе поредното отчетно-изборно събрание. Докладът е достъпен на страницата в секция "Отчетни доклади". В управителния съвет на АБА влизат:
Председател – д-р Румяна Колева
Заместник председател – д-р Андрей Аладжов
Членове: Анета Бакъмска, д-р Венета Ханджийска, д-р Даниела Стоянова, д-р Иво Чолаков, д-р Мария Манолова-Войкова, Меглена Първин, д-р Таня Христова.
Д-р Мария Гюрова – ex officio в качеството й на главен редактор на органа на АБА – Бе-СА