2016

Отчетен доклад на УС на АБА за периода VІ. 2012 – ІV. 2016 г.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода VІ. 2012 – ІV. 2016 г.

 

 

 

Уважаеми колеги,

Изминаха осем години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА) на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г., и четири години от Общото събрание на АБА през 2012 г. в Бургас, когато бяха избрани ръководните органи на асоциацията за втория мандатен период.

Абонирай се за RSS - 2016