2011

Отчетен доклад на УС на АБА за периода V. 2008 – V. 2012

Изминаха четири години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА), състояло се на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г.

Това, което ни обедини беше желанието представителите на цялата гилдия да имаме организация, като други професионални общности, която да защитава както професионалните ни интереси, независимо от институциите, в които работим, да изразява и отстоява общото ни становище по наболелите проблеми на проучването и опазването на богатото археологическото наследство на България, да подпомага институциите работещи за тази кауза. Това желаниие беше изразено ясно от представителите на гилдията от цялата страна на конференцията, проведена в двореца Балчик, през април 2008 г. Една от приоритетните задачи в това отношение бе гилдията да получи възможност пряко да участва в подготовката на Законопроекта за „Закон за културното наследство”.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода ХІІ. 2009 – ІІІ. 2011

Изминаха година и три месеца от предходното Общо събрание на АБА. Съгласно Устава и Правилника ОС се провежда веднъж годишно. Провеждането на общо събрание в края на ноември или началото на декемри 2010, както бе логично, не бе удачно, поради избора на ново ръководство на НАИМ и организационните процедури. Тъй като през този отчетен период асоциацията проведе едно общо работно заседание по време на Националната Археологическа Конференция в Несебър (26.май 2010 г), УС реши, че ще бъде по-рационално годишното събрание да се отмести малко напред във времето, по време на годишните отчети.

Абонирай се за RSS - 2011