Отчетен доклад на УС на АБА за периода ХІІ. 2009 – ІІІ. 2011

Изминаха година и три месеца от предходното Общо събрание на АБА. Съгласно Устава и Правилника ОС се провежда веднъж годишно. Провеждането на общо събрание в края на ноември или началото на декемри 2010, както бе логично, не бе удачно, поради избора на ново ръководство на НАИМ и организационните процедури. Тъй като през този отчетен период асоциацията проведе едно общо работно заседание по време на Националната Археологическа Конференция в Несебър (26.май 2010 г), УС реши, че ще бъде по-рационално годишното събрание да се отмести малко напред във времето, по време на годишните отчети.

Основни насоки за развитие на сдружението през 2011

І. Организационни и административни въпроси.

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. Чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА.

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода ХІ. 2008 – ХІ. 2009

Уважаеми колеги,

Измина година и половина от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА) на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен (27.05.2008 г.).

Основни насоки за развитие на сдружението през 2009

І. Организационни и административни въпроси

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. Чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА

Страници

Абонирай се за FUBULAR RSS