ДЕКЛАРАЦИЯ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

относно археологическите проучвания на обект № 2, край селата Зелен Дол и Покровник

В края на м. май в различни електронни медии е публикувано и разпространено „Становище на Българско археологическо сдружение относно културно-историческата стойност на обекта при с. Покровник“[1]. В него се правят различни интерпретации за характеристиката на археологическия обект при с. Покровник и се отправят обидни квалификации за професионализма на екипа, проучващ обекта. Становището е изготвено без авторът му да е запознат с теренната ситуация, а обвиненията в непрофесионализъм не са подкрепени с факти. Незачитането на основни принципи в археологията като стратиграфия и контекст на находките създава впечатлението, че работата на терен, документацията и обработката на материалите са ненужни, а професията на археолога може да се практикува дистанционно, като се тълкуват само и единствено въздушни снимки от дрон. Тенденциозно се премълчава обстоятелството, че целта на тези спасителни археологически проучвания е да не бъде допуснато унищожаването на информацията за миналото. Осъществявайки проучването с научни методи, документиране и публикуване на резултатите, тази цел ще бъде изпълнена. Именно такава е задачата на археолозите, работещи на този обект. Техният интензивен труд и професионализъм заслужава подкрепа, а не обругаване! Съдбата на разкритите старини се решава не от проучвателите, а от комисия назначена от министъра на културата. Научният ръководител на обекта само запознава комисията с разкритото при проучването и не участва при вземането на решенията ѝ. Всички тези законови изисквания и разпоредби следва да са известни на всеки професионален археолог. Тенденциозното им премълчаване е манипулативно и вредно не само в конкретния случай. Ето защо смятаме за необходимо да ги напомним и от своя страна да заявим категоричната си подкрепа за археологическия екип и неговите ръководители, в чийто професионализъм не се съмняваме.

 

Асоциация на българските археолози

Асоциация на българските археолози е сдружение с нестопанска цел за обществена полза, което подпомага опазването, изучаването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. В него членуват повече от 200 професионални български археолози, работещи в университети, музейни и научни институции.