ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

                                                            Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 2 юни 2018 г.

В: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО"

гр. БУРГАС

от 14.00 часа

<--break->

при следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
  2. Отчет на Управителния съвет за периода  май 2017 – април 2018 г.
  3. Доклад на Контролния съвет на АБА
  4. Избор на член на УС
  5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
  6. Представяне на електронното списание Be-JA.
  7. Разни.

.........................................................

 

Тъй като е известно, че част от колегите няма да имат възможност да дойдат в Бургас, напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3) ,Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.