ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Уважаеми колеги,членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 30 май 2017 г.

В:

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“, УЛ. „ГЛАДСТОН“ № 15

гр. ПЛОВДИВ

от 14.00 часа

при следния дневен ред:

1.    Утвърждаване на новопостъпили членове.

2.    Отчет на Управителния съвет за периода  май 2016 – април 2017 г.

3.    Доклад на Контролния съвет на АБА

4.    Избор на член и на председател на КС.

5.    Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;

6.    Представяне на електронното списание Be-JA.

7.    Разни.

 

Тъй като е известно, че част от колегите няма да имат възможност да дойдат в Пловдив, напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3) ,Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.