Видео запис на пресконференцията относно внесеният в НС проект за ЗИД на Закона за културно наследство

Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културното наследство (04.11. 2012) можете да намерите на страницата на Канал3 тук