Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културно наследство

запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културно наследство

Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културното наследство (16.08. 2012) можете да намерите на страницата на Канал3 тук