Регистрация в ЦРЮЛНЦ

Асоциацията е регистрирана в Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието на Република България
 

  • връзка към страницата с нашата регистрация
     
  • връзка към страницата с търсачката на регистъра