Българско е-Списание за Археология

СнимкаБългарското е-Списание за Археология (ISSN 1314-5088) е списание с отворен достъп, издание на Асоциацията на българските археолози (АБА) и излиза в две книжки годишно. Амбицията на създателите му и на редакционната колегия е да предоставят на археологическата общност възможност за изява и активност в няколко направления: публикуване на качествени и богато илюстрирани статии и студии, съобщения и рецензии; представяне на иновации в методите на изследване; поставяне на дискусионни проблеми и научна полемика; обнародване на стойностни дисертации на археологическа тема и др. Гаранция за нивото на публикуваните трудове е редакторската работа при подбора и подготовката на публикациите – материалите от първите 2 рубрики на списанието подлежат на рецензиране от двама редактори, съпричастни с проблематиката на предоставения материал.

Тематичният обхват на списанието се ограничава в материали, отнасящи се до археологическите проучвания в България и съседните райони, които контекстуално и културно-хронологически са свързани с явления и процеси на нашето археологическо наследство. Осмислянето и третирането на глобални проблеми като опазване и социализиране на културно-историческото/археологическото наследство ще намерят трибуна в нашето списание в над-регионалния им аспект.

 

Посетете страницата на

Българското е-Списание за Археология

* връзката се отваря в нов прозорец