АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ (АБА)

АБА е сдружение на професионални археолози с иделна цел и в полза на обществото. В него членуват повече от 200 българските археолози, които работят в различни институции: Национален археологически институт с музей към Българската академия на науките, университети и музеи в страната. АБА е създадена през 2008 г. с цел да подпомага откриването, проучването, опазването и популяризирането на българското археологическото наследство като част от световното културно наследство. Принципите на устройство и дейност на АБА са отразени в нейния устав. Организацията се стреми да стимулира развитието на археологическите проучвания като предлага и въвежда високи професионални стандарти в областта на археологическите проучвания. С цел да разшири обмена на археологическа информация АБА издава Българско е-Списание за Археология (Бе-СА). АБА се стреми да подпомага професионалното образование и допълнителна квалификация в областта на археологията, да защитава правата и интересите на археолозите в България. Важен аспект от дейността на АБА е активното участио на нейни представители в изготвянето и обсъждането на нормативни документи, засягащи културно-историческото наследство на Република България. АБА се стреми към сътрудничество със сродни организации и припознава в ЕАА подходящ стратегически партньор в общата цел за повишаване на професионалните стандарти в археологическата практика и в дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство.