ОБЩО СЪБРАНИЕ на АБА на 20 февруари 2019 г.

Уважаеми колеги,

членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

ДЕКЛАРАЦИЯ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

относно археологическите проучвания на обект № 2, край селата Зелен Дол и Покровник

В края на м. май в различни електронни медии е публикувано и разпространено „Становище на Българско археологическо сдружение относно културно-историческата стойност на обекта при с. Покровник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги, членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

                                                            Управителният съвет

с в и к в а

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 2 юни 2018 г.

В: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО"

гр. БУРГАС

от 14.00 часа

<--break->

при следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на новопостъпили членове.
  2. Отчет на Управителния съвет за периода  май 2017 – април 2018 г.
  3. Доклад на Контролния съвет на АБА
  4. Избор на член на УС
  5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;
  6. Представяне на електронното списание Be-JA.
  7. Разни.

.........................................................

 

Тъй като е известно, че част от колегите няма да имат възможност да дойдат в Бургас, напомняме ви, че съгласно Устава на АБА, Чл. 18. (3) ,Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Уважаеми колеги,членове на АБА,

Съгласно чл. 16 (1) от Устава на Асоциацията на българските археолози

Управителният съвет свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

на 30 май 2017 г.

В:

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“, УЛ. „ГЛАДСТОН“ № 15

гр. ПЛОВДИВ

от 14.00 часа

при следния дневен ред:

1.    Утвърждаване на новопостъпили членове.

2.    Отчет на Управителния съвет за периода  май 2016 – април 2017 г.

3.    Доклад на Контролния съвет на АБА

4.    Избор на член и на председател на КС.

5.    Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА;

6.    Представяне на електронното списание Be-JA.

7.    Разни.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми колеги,

Съгласно чл.16 (1) от Устава Асоциациата на българските археолози (АБА), Управителният съвет на АБА свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ

На 22 април 2016 г.
В музей „ИСКРА“  - КАЗАНЛЪК
От 13.00 часа

при следния дневен ред :

Идеи за промяна - Археологическото културно наследство 2013 – 2017

Уважаеми колеги,

Както знаете, последните 7-8 месеца минаха в борба с институциите против необмислените и вредни предложения за промяна в Закона за културното наследство, в частта му, отнасяща се до археологическото културно наследство. Очевидно развитието на процесите в обществото изпревари и предотврати опасността (поне засега) тези предложения да получат законова сила. Ако се обърнем обаче назад, можем да си направим поне два извода от тази ситуация:

Видео запис на пресконференцията относно внесеният в НС проект за ЗИД на Закона за културно наследство

Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културното наследство (04.11. 2012) можете да намерите на страницата на Канал3 тук

Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство е внесен в парламента

Текстът на самият проект и допълнителна информация можете да намерите на страницата на Комисията по културата, гражданското общество и медиите - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14149

Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културно наследство

запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културно наследство

Видео запис на пресконференцията за ЗИД на Закона за културното наследство (16.08. 2012) можете да намерите на страницата на Канал3 тук

 

 

Проект на МК за ЗИД на Закона за културното наследство

Уважаеми колеги,
Можете да изпратите вашите коментари и предложения относно проекта на МК на адреса на асоциацията - mail@fubular.org до 15 август. Ще направим всичко възможно на 16 август ще бъде организирана пресконференция за да бъде представена позицията на АБА по законопроекта.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода VІ. 2012 – ІV. 2016 г.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода VІ. 2012 – ІV. 2016 г.

 

 

 

Уважаеми колеги,

Изминаха осем години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА) на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г., и четири години от Общото събрание на АБА през 2012 г. в Бургас, когато бяха избрани ръководните органи на асоциацията за втория мандатен период.

Отчетен доклад на УС на АБА за периода V. 2008 – V. 2012

Изминаха четири години от учредяването на Асоциацията на българските археолози (АБА), състояло се на заключителното заседание на XLVІІ Национална археологическа конференция в Шумен - 27.05.2008 г.

Това, което ни обедини беше желанието представителите на цялата гилдия да имаме организация, като други професионални общности, която да защитава както професионалните ни интереси, независимо от институциите, в които работим, да изразява и отстоява общото ни становище по наболелите проблеми на проучването и опазването на богатото археологическото наследство на България, да подпомага институциите работещи за тази кауза. Това желаниие беше изразено ясно от представителите на гилдията от цялата страна на конференцията, проведена в двореца Балчик, през април 2008 г. Една от приоритетните задачи в това отношение бе гилдията да получи възможност пряко да участва в подготовката на Законопроекта за „Закон за културното наследство”.

Общо събрание

Управителният съвет на АБА свиква Общо събрание на Асоциацията на българските археолози на 1 юни 2012 г.

Тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите

Принципни позиции за критериите за заплащане на различни видове труд на археолозите:

1.При теренна работа хонорарите да се диференцират за:
- членове на екипа;
- заместник-ръководители и ръководители
2.За консултатска работа

Страници

Абонирай се за FUBULAR RSS